Nieuwsbericht Samen de uitdagingen aangaan

Gepubliceerd op: 27 november 2013 00:00

Michiel
Vanaf januari 2015 vinden veel veranderingen plaats waar inwoners van Leiderdorp mee te maken krijgen. Het gaat om veranderingen op het gebied van jeugdzorg, zorg aan langdurig zieken en ouderen en begeleiding bij werk. Dit zijn drie taken die nu nog door de provinciale of rijksoverheid uitgevoerd worden en ‘gedecentraliseerd’ worden naar gemeenten. Dit wordt ook wel de ‘3 decentralisaties’ genoemd. In Leiderdorp wordt hier aan gewerkt onder de naam ‘Samen Leiderdorp’. Michiel van der Eng is coördinerend wethouder voor de drie decentralisaties. Hij vertelt vanuit zijn rol over de weg die de gemeente, samen met maatschappelijke organisaties, momenteel aflegt om goed voorbereid te zijn op de nieuwe taken.

 

 

 

 

Wat verandert er straks voor de inwoner van Leiderdorp?
“De nieuwe taken worden vanaf januari 2015 ingevoerd. Het uitvoeren van de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en begeleiding bij werk, is een lang gekoesterde wens van de gemeente. Het geeft ons de mogelijkheid meer lokale invulling aan deze taken te geven. De gemeente staat dichterbij de inwoners waardoor we makkelijker met hen in gesprek kunnen gaan en sneller zicht hebben op wat nodig is. Dit gaat helaas samen met forse bezuinigingen. Zorg en ondersteuning op lange termijn betaalbaar houden, dat is de uitdaging voor ons allemaal: gemeente, inwoners en (maatschappelijke) organisaties.”

“In de nieuwe situatie zal de gemeente dienen als ‘springplank’: uitgaan van wat iemand nog zelf kan en hulp bieden waar dit nodig is. Dit betekent dat met de inwoner gesproken wordt om te achterhalen welke ondersteuning nodig is om dagelijks goed te kunnen functioneren.  Het uitgangspunt is dat we aansluiten bij het leefpatroon van inwoners. We willen de ondersteuning  zo dichtbij mogelijk organiseren. Persoonlijk contact is hierbij heel belangrijk. Het eigen netwerk speelt een belangrijke rol bij hulpvragen. Je kunt hierbij al denken aan een simpel voorbeeld, zoals buren die boodschappen mee kunnen nemen voor iemand die minder mobiel is. Bij een hulpvraag wordt eerst gekeken naar het eigen netwerk. Als binnen het eigen netwerk geen mogelijkheden zijn, dan helpt de gemeente.”

Wat doet de gemeente om dit zo goed mogelijk te organiseren voor de inwoners?
“Om dit mogelijk te maken is er een projectteam actief dat zich niet alleen lokaal, maar ook regionaal inzet om de gemeente voor te bereiden op de nieuwe taken. Ook maatschappelijke organisaties hebben hier een belangrijke rol in. Het gaat om een forse operatie die meerdere beleidsvelden betreft. Alle wethouders binnen het college hebben portefeuilles die hiermee te maken hebben. Ik houd vooral zicht op het proces. Ik ben onder de indruk van de professionaliteit van het team, maatschappelijke organisaties en overige partners die hierbij betrokken zijn, het vraagt veel inzet om dit voor elkaar te krijgen. Het is een verdubbeling van taken. Om dit betaalbaar te houden moeten we zuinig met geld omgaan. Om een voorbeeld te noemen: 408 gemeenten krijgen in totaal  ongeveer 16 miljard euro om de nieuwe taken uit te voeren.  Leiderdorp krijgt daarvan 20 á 30 miljoen euro te besteden. Dat lijkt veel, maar als je er vanuit gaat dat bijvoorbeeld 24-uurs zorg 250.000 euro per jaar per persoon kost, dan moet er goed gekeken worden naar hoe we dit geld besteden. Voor 80 mensen in de 24-uurszorg zou dus het hele budget nodig zijn, waarvan we nog veel meer moeten organiseren. Als we volgens de oude principes blijven werken, is dit financieel niet haalbaar. Met elkaar kunnen we slimme verbindingen maken: netwerken tussen organisaties, inwoners en professionals. Zowel lokaal als regionaal zitten kansen in innovatie en nieuwe manieren van organiseren. Het belangrijkste is dat de ondersteuning niet minder wordt, maar anders wordt georganiseerd.”

Samen Leiderdorp
Wilt u meer weten over de drie decentralisaties? Ga dan naar www.leiderdorp.nl/samenleiderdorp. Ook kunt u de projectgroep volgen via www.twitter.com/samenleiderdorp