Nieuwsbericht Samen Leiderdorp – Hoe zou u dat aanpakken?

Gepubliceerd op: 10 juni 2014 00:00

Samen kom je verder 4

De manier waarop zorg en ondersteuning in de samenleving georganiseerd is, gaat veranderen. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van: Jeugdhulp, Werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning (hulp en ondersteuning voor langdurig zieken en ouderen). Samen Leiderdorp staat voor de veranderingen in het sociale domein en hoe wij hier als gemeente samen met u invulling aan kunnen geven.

Veel van de taken die nu bij de Rijksoverheid liggen, worden straks de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hulp en ondersteuning aan inwoners wordt anders georganiseerd: dichtbij en waar mogelijk in de directe leefomgeving. Uitgangspunt is zo lang en zo zelfstandig mogelijk samenleven in Leiderdorp.

Meer informatie over Samen Leiderdorp? Kijk op www.samenleiderdorp.nl, volg de nieuwsberichten in Gemeente aan Huis en volg ons via social media: 
www.facebook.com/gemeenteleiderdorp
www.twitter.com/samenleiderdorp