Nieuwsbericht Samen met u ons dorp aantrekkelijk houden

Gepubliceerd op: 19 oktober 2016 09:30

Programmabegroting
Elk jaar in oktober publiceert de gemeente Leiderdorp de programmabegroting voor de komende vier jaar. Op zich niet bijzonder dus dat de Programmabegroting 2017-2020 sinds 12 oktober online staat. Toch verdient het document dit jaar extra aandacht. De programmabegroting heeft een nieuwe indeling, passend bij de gedachte waar Leiderdorp zich sterk voor maakt: samen met alle Leiderdorpers creatieve en resultaatgerichte oplossingen bedenken. Vanaf 2017 trekken ondernemende bestuurders en ambtenaren eropuit om u te ontmoeten.

De programmabegroting maakt deel uit van de jaarlijkse begrotingscyclus van een gemeente. De belangrijkste onderdelen van deze cyclus zijn de programmabegroting en de programmarekening. In de programmabegroting staan onze plannen. En hoe wij die plannen kunnen betalen. De programmabegroting kijkt dus vooruit. De programmarekening kijkt juist terug: Hebben wij de plannen uitgevoerd? En hadden we genoeg geld gereserveerd?

Van 7 naar 3
Tot nu toe waren onze programmabegrotingen verdeeld in 7 programma's. Elk programma ging over één onderwerp. Bijvoorbeeld 'werk en inkomen' of 'beheer openbare ruimte'. Wij merkten dat deze wat versnipperde indeling niet langer paste bij de visie die we de afgelopen tijd ontwikkelden. Wij vinden dat de gemeente een onderdeel is van de gemeenschap. En dat we dus alleen samen – met de hele gemeenschap – ons dorp aantrekkelijk kunnen houden. Natuurlijk heeft elke gemeente wettelijke taken en zijn we er om kwetsbare inwoners te ondersteunen. Dat blijven we ook gewoon doen. Maar we betrekken u er wel graag bij. Deze visie leidde tot een verrassend eenvoudige nieuwe indeling van onze programmabegroting. In plaats van 7 vindt u hier dit jaar slechts 3 programma's.

Ontmoeten
In programma 1 'Meedoen in Leiderdorp' leest u hoe wij u stimuleren om mee te doen en actief en gezond te blijven. En hoe we u ondersteunen als de gewone dingen – wonen, werken, zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien – (even) niet lukken. In programma 2 'Aantrekkelijk Leiderdorp' vindt u wat wij doen om ons dorp aantrekkelijk te houden. Hoe we zorgen voor een goed ondernemersklimaat, voor genoeg passende woningen in een prettige woonomgeving, voor een schone en gezonde leefomgeving en voor een goede dienstverlening. En in programma 3 'Bestuur en organisatie in Leiderdorp' beschrijven we hoe wij onze organisatie veranderen om u vaker te ontmoeten. En om als partners met u samen te werken.

Vertrouwen
Samen met u ons dorp aantrekkelijk houden zijn dus geen loze woorden. Wij willen echt weten welke opgaven en vraagstukken er in ons dorp leven. En deze vervolgens samen met onze inwoners, instellingen en ondernemers op touw zetten. Want wij nemen uw talent, eigen kracht en verantwoordelijkheidsgevoel serieus. Daarvoor richten we opgaveteams in, waarin we met elkaar werken aan gemeenschappelijke opgaven. Tegelijkertijd geven we het wijkgericht werken verder vorm. Hoe dat er precies uitziet, verschilt per wijk. Elke wijk heeft immers andere behoeftes. Ook intern gaat onze organisatie op de schop. Want om goed samen te werken met onze inwoners moeten we snel kunnen reageren en flexibel zijn. We geven onze medewerkers de ruimte om te doen wat nodig is. In resultaatteams van ongeveer 10 medewerkers gaan zij aan de slag met vooraf afgesproken resultaten. Van beleid tot uitvoering, op de manier die zij het beste vinden. 'Zelforganisatie' heet dat met een mooi woord. Bij ons staat het voor vertrouwen in onze medewerkers én in ons dorp. Samen staan we sterk. U gaat onze ondernemende bestuurders en ambtenaren zeker tegenkomen.

Besluitvorming
De gemeenteraad behandelt de begroting op vrijdag 4 november 2016 om 14.00 uur. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk.

We nodigen u graag uit om onze Programmabegroting 2017-2020 te lezen: http://programmabegroting.leiderdorp.nl/