Nieuwsbericht Samenwerken aan de Regionale Energiestrategie (RES)

Gepubliceerd op: 21 oktober 2020 11:50

In 2050 moeten alle gemeenten in Nederland energieneutraal zijn. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en omdat onze fossiele grondstoffen opraken.  Samen met partijen en gemeenten in de energieregio Holland Rijnland maken wij plannen om bij te dragen aan deze doelstelling. Dit doen wij door te werken aan een Regionale Energie Strategie (RES)

In de RES (1.0) stellen we doelen voor 2030 op het gebied van energiebesparing, opwek van energie, warmte en mobiliteit. We zoeken naar alternatieven voor aardgas, zoals restwarmte uit andere regio's of geothermie om onze woningen en bedrijven in de toekomst te verwarmen. En we kijken hoe we elektriciteit die we nodig hebben duurzaam kunnen opwekken binnen onze eigen regio.

Om energie duurzaam te kunnen opwekken zijn windturbines en zonnepanelen nodig. Dit vraagt om ruimte. De afgelopen maanden is onderzocht waar hier ruimte voor is, wat er technisch mogelijk is en hoe het voor iedereen betaalbaar blijft. Dit is weergegeven in een kansenkaart met mogelijke gebieden voor wind- en zonne-energie. U kunt deze kaart inzien op www.leiderdorp.nl/res

De kaart laat vanuit een regionaal perspectief zien waar in de regio de mogelijkheid bestaat om wind- of zonne-energie een plaats te geven. Dit vanuit dit punt willen wij in gesprek met onze inwoners, organisaties en betrokken.

De komende periode organiseren wij vanuit de gemeente activiteiten om dit gesprek te voeren. Ook vanuit Holland Rijnland komt er een online enquête en een online bijeenkomst. Via deze website, Gemeente aan Huis, social media en de nieuwsbrief maken wij bekend wanneer dit plaatsvindt.