Nieuwsbericht Samenwerking gemeenten Leidse regio voor duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte

Gepubliceerd op: 14 april 2021 13:05

Gemeenten staan samen met de provincies en het Rijk voor de uitdaging om duurzame energie op te wekken en beschikbaar te stellen voor inwoners en bedrijven, en om in 2030 1,5 miljoen woningen te verduurzamen. De gemeente Leiderdorp werkt samen met de regio aan plannen hiervoor. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om nauwer te gaan samenwerken met de Leidse regiogemeenten en Katwijk om vanuit hun publiekrechtelijke rol een open regionaal warmtenet mogelijk te maken. Dit netwerk kan dan worden aangesloten op een restwarmteleiding uit Rotterdam dat mogelijk door Gasunie wordt aangelegd.

Samenwerking en betaalbaarheid
Onderdeel van het voorstel is om een financieel commitment af te geven vanuit de zes gemeenten gezamenlijk van een eenmalig bedrag van maximaal 2 miljoen euro voor de periode tot eind 2022. Daarvan komt maximaal € 195.386,- voor de rekening van Leiderdorp. Dit geld is bedoeld om de organisatie vorm te geven en met partners zoals Gasunie, Alliander en woningcorporaties de eerste stappen te zetten voor een open regionaal transportnetwerk voor warmte. Ook worden de mogelijkheden voor een gezamenlijk investeringsfonds onderzocht. De zes gemeenten blijven het Rijk oproepen financieel flink bij te dragen, zodat de plannen betaalbaar blijven voor bewoners en bedrijven.

WarmtelinQ+
De betrokken gemeenten hopen betaalbare en duurzame warmte uit de Rotterdamse haven te kunnen benutten via een toekomstig transportnetwerk genaamd 'WarmtelinQ+'. In de haven van Rotterdam komt restwarmte vrij. Deze warmte kan gebruikt worden om water te verhitten en dat kan vervolgens via een grote leiding de regio in vervoerd worden. Via regionale distributienetten kan die warmte verder worden verspreid en kunnen woningen en bedrijfspanden in de toekomst op een duurzame manier verwarmd worden. Restwarmte is daarmee één van de goede alternatieven voor aardgas.

Geothermie als optie
Het college verwacht dat ook geothermie (aardwarmte) in de komende jaren beschikbaar komt voor de regio. Hierbij wordt warm water uit diepe aardlagen omhoog gepompt en gebruikt om woningen en andere gebouwen te verwarmen. De regio ziet in WarmtelinQ+ een kans om een open warmtenet te realiseren voor de regio waar verschillende warmtebronnen op kunnen worden aangesloten. Dit brengt de doelen uit de energietransitie een stap dichterbij. Voor eindgebruikers ontstaan er zo meer opties.

De gemeenteraad van Leiderdorp zal hier naar verwachting in juni een besluit over nemen.