Nieuwsbericht Scenario onderzoek afvalscheiding voor de hoogbouw in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 16 mei 2017 13:55

Het Rijk wil dat gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval. Het heeft zich dat ten doel gesteld voor de transitie van afval naar grondstof (VANG) voor 2020. Op verzoek van de gemeenteraad zijn daarom toekomstscenario's voor de afvalinzameling bij de laagbouw in beeld gebracht. Het scenario dat tot het beste milieuresultaat leidt, is omgekeerd inzamelen: minicontainers om zoveel mogelijk grondstoffen te scheiden en een ondergrondse container voor restafval. De gemeenteraad besloot op 27 maart dit voorkeurscenario verder te laten uitwerken.

Er is ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor afvalinzameling bij de hoogbouw. Dit resulteerde eveneens in een voorkeurscenario: aparte inzameling van PMD (plastic, metaal en drankverpakking), papier en glas via ondergrondse containers. Voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval) wordt een zuil met daarin een minicontainer geplaatst zodat bewoners daar gft kwijt kunnen.

In het Politiek Forum van 22 mei worden de uitkomsten van het scenario- onderzoek naar het scheiden van afval in de hoogbouw in Leiderdorp besproken. De stukken en de agenda vindt u op www.raadleiderdorp.nl