Nieuwsbericht Schooldakrevolutie van start

Gepubliceerd op: 04 april 2019 09:15

Op woensdag 27 maart ging de Schooldakrevolutie Holland Rijnland van start. Vertegenwoordigers van schoolbesturen, gemeenten, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie gaan aan de slag met de verduurzaming van scholen in de regio Holland Rijnland. Daarmee zet de regio weer een stap in de richting van een energie neutrale regio.

Doel van de Schooldakrevolutie is alle geschikte schooldaken binnen de regio te voorzien van zonnepanelen, scholen zicht te geven op energiebesparing en kinderen te laten leren op en over duurzame energie. Schoolbesturen worden in dit proces begeleid. Bijvoorbeeld door een schooldakcoach, een financieringsfonds en een educatieprogramma voor kinderen. Verschillende gemeenten in de regio, waaronder Leiderdorp, bieden scholen ook een uitgebreide energiescan met monitoring aan en/of hebben een duurzaamheidsfonds, waarvan scholen gebruik kunnen maken.

Wethouder Duurzaamheid Willem Joosten:

"Het initiatief van Schooldakrevolutie Holland Rijnland sluit goed aan bij de ambities uit het Energieakkoord Holland Rijnland en de Leiderdorpse Duurzaamheidsagenda. Wij zien het als een mooie aanvulling op ons eigen bestaande traject om schoolgebouwen te verduurzamen en bewustwording te creƫren onder leerlingen."

Deelnemen

Alle PO en VO scholen binnen de regio kunnen zich de komende periode aanmelden voor de Schooldakrevolutie Holland Rijnland. Meer informatie op www.schooldakrevolutie.nl.

Meer informatie over het Energieakkoord Holland Rijnland vindt u op www.wijzijnon.nl