Nieuwsbericht Sessie 3 AggloLAB

Gepubliceerd op: 19 juni 2013 00:00

Hoe blijft de Leidse Agglomeratie goed leefbaar en bereikbaar? Die vraag staat centraal in de Verkenning LAB071 (Leidse Agglomeratie Bereikbaar) een gezamenlijk project dat de gemeenten Leiden en Leiderdorp eind 2012 zijn gestart. Op donderdag 11 juli vindt de derde sessie van AggloLAB plaats. U bent van harte uitgenodigd.

In twee eerdere sessies is nagedacht over ambities en knelpunten en over criteria en het op te lossen probleem. In de derde sessie gaan we aan de slag met oplossingsrichtingen. Welke oplossingen moeten er volgens u verder onderzocht worden om de agglomeratie bereikbaar en leefbaar te houden?

Wij verwelkomen u graag in het Scheltemacomplex, Marktsteeg 1 te Leiden. Voordat we oplossingsrichtingen bespreken om 19.45 uur, bieden we u graag de gelegenheid vragen te stellen over LAB071, het proces, eerdere sessies en/of huidige plannen van de gemeenten. Tussen 18.30 en 19.30 uur staan ambtenaren van de gemeenten in Scheltema klaar om uw vragen te beantwoorden.

Kijk op www.leiden.nl/LAB071 voor meer informatie over de verkenning en de verslagen van de eerdere sessies. U kunt zich nu vast aanmelden voor de derde sessie. Stuur een mail naar LAB071@leiden.nl met uw naam en telefoonnummer. Ook als u de eerdere sessies niet heeft kunnen bijwonen, bent u van harte welkom!