Nieuwsbericht Simon Smitweg krijgt bij gemeentehuis tweerichtingsverkeer

Gepubliceerd op: 28 augustus 2019 07:55

De Simon Smitweg krijgt op het stuk tussen de Willem-Alexanderlaan en de Hoogmadeseweg tweerichtingsverkeer. De weg wordt tot het kruispunt Persant Snoepweg/Engelengaal heringericht als gebiedsontsluitingsweg van 50 km/u. De Ericalaan blijft tweerichtingsverkeer en wordt ingericht als wijkontsluitingsweg van 30 km/u. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 16 juli 2019 besloten.

Aanleiding voor wijziging van de verkeersstructuur is de komst van supermarkt Lidl en woningen op het Amaliaplein. De nieuwbouw trekt extra verkeer aan op de toch al te drukke Ericalaan en de kruising met de Willem-Alexanderlaan. Aanvullend onderzoek naar de kruisingen wees uit dat tweerichtingsverkeer op de Ericalaan en de Simon Smitweg voor de beste verkeersafwikkeling zorgt.

Ontwerptraject
De gemeente gaat de vastgestelde verkeerscirculatie nu uitwerken in ontwerpen voor herinrichting van de Ericalaan, de Simon Smitweg en de aanliggende kruisingen. Bewoners, bedrijven en organisaties in de directe omgeving van de Ericalaan en de Simon Smitweg krijgen gelegenheid tijdens ontwerpsessies mee te denken over de inrichting van de straten en kruispunten. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Meer informatie op www.leiderdorp.nl/projecten