Nieuwsbericht Sloopvergunning wordt sloopmelding

Gepubliceerd op: 10 april 2012 00:00

Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het onderdeel “slopen” uit de Bouwverordening verdwijnt en is opgenomen in het Bouwbesluit. In sommige gevallen betekent dit dat de vergunningsplicht vervalt en dat u een sloopmelding moet indienen.

Vergunningsplicht vervalt

Voor het uitvoeren van sloopactiviteiten vervalt de vergunningsplicht. Voorheen moest een omgevingsvergunning voor het slopen worden aangevraagd op basis van de Bouwverordening. Vanaf 1 april betekent dit dat voor sloopactiviteiten een sloopmelding moet worden ingediend.

Wanneer een sloopmelding?

De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij);
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens).

Indienen sloopmelding

De melding moet minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend via www.omgevingsloket.nl . Als er vermoeden is dat asbest vrijkomt, moet ook een asbestinventarisatierapport worden ingediend. Dit laatste geldt niet voor particulieren waarbij minder dan 35m2 asbestgolfplaten wordt verwijderd. De exacte regels voor de sloopmelding (artikel 1.26 Bouwbesluit 2012) en de integrale tekst van het nieuwe bouwbesluit kunt u terug vinden op de site van de rijksoverheid www.rijksoverheid.nl. De behandeling van de sloopmelding is kosteloos.

Sloopvergunning nog wel nodig

Soms is ook na 1 april een sloopvergunning nog wel nodig en geldt de sloopmelding niet. De sloopmelding geldt niet voor het slopen:

  • in nabijheid of van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Bouw- en woningtoezicht (071) 54 58 500.