Nieuwsbericht Snelheidsremmende maatregelen Hoogmadeseweg

Gepubliceerd op: 22 september 2010 00:00

Hard rijden op de Hoogmadeseweg (tussen de Simon Smitweg en de rotonde Acacialaan) behoort binnenkort tot het verleden. De gemeente heeft besloten om de weg die is aangewezen als erftoegangsweg en 30-kilometergebied aan te passen en neemt snelheidsremmende maatregelen.

Binnenkort gaat de gemeente wegversmallingen aanbrengen door plantenbakken te plaatsen op de wit gemarkeerde vlakken. Hierdoor wordt het verkeer gestremd zodat er niet harder dan 30  kilometer per uur wordt gereden. Bij een wegversmalling moet de weggebruiker die een obstakel (bloembak) op zijn rijbaan tegenkomt, het tegemoetkomende verkeer voorrang verlenen.

Daarnaast wordt de voorrangsregeling op de Hoogmadeseweg opgeheven. Hierdoor ontstaan gelijkwaardige kruisingen en heeft rechts dus voorrang.

Naar verwachting nemen de werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag. Er kan enige verkeershinder ontstaan, wij vragen hiervoor uw begrip.

Indien u nog vragen heeft over de maatregelen, dan kunt u contact opnemen met  Hans  Scheffers van de afdeling Beleid en Projecten, tel. (071) 54 58 553. Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Roy Ramdien van de afdeling Gemeentewerken, tel. (071) 54 58 554.