Nieuwsbericht Snoei/ dunning werkzaamheden voor komende winter

Gepubliceerd op: 09 mei 2012 00:00

De gemeente Leiderdorp is gestart met de inventarisatie van de bosplantsoenen die komende winter gedund gaan worden. De bomen die tijdens deze dunning verwijderd zullen worden, worden met verf gemarkeerd. Veelal zijn dit bomen die hun einde van hun levensduur hebben bereikt of kwalitatief van mindere kwaliteit zijn dan de bomen die blijven staan.

Hierdoor krijgen de bomen die blijven staan de ruimte om tot volwassen exemplaren uit te groeien en zal de levensduur van deze bomen aanzienlijk vergroot worden aangezien zij niet geforceerd hoeven te groeien vanwege lichtconcurrentie.

Na dunning krijgen de struiklaag en de kruidlaag ook weer impuls. Deze kunnen zich goed kunnen ontwikkelen waardoor er een gevarieerder bosplantsoen ontstaat met een verhoogde ecologische waarde.

Op de volgende locaties staan werkzaamheden in de winter van 2012 op 2013 gepland:

Dunningslijst 2012/2013

Nr.

Locatie

Actie

Uitvoering Gereed

Uitvoeringsfase

1

Bloemerd

Snoeien en dunning

15 /03/2013

1e ronde fase 4

2

Houtkamp

Snoeien en dunning

15 /03/2013

2e ronde fase 4

3

Schansenparkje (Groenstrook tussen Schansen en Baanderij)

Snoeien en dunning

15 /03/2013

1e keer sinds aanleg

4

Zijldijk

Dunning

15 /03/2013

1e keer

5

Rosarium

Snoeien en dunning

15 /03/2013

1e keer sinds aanleg

6

Kleine zandput (Mauritssingel)

Dunning

15 /03/2013

1e keer sinds aanleg

7

Buitenhofvijver

Snoeien en dunning

15 /03/2013

1e ronde fase 2

8

Zwembad

Snoeien en dunning

15 /03/2013

1e keer sinds aanleg

9

Essenlaan

Dunning

15 /03/2013

1e keer sinds aanleg

10

Persant Snoepweg

Snoeien en dunning

15 /03/2013

Fase 2 Na overleg met buurtbewoners vanwege (geluids) overlast Persant Snoepweg)

Vooralsnog is dit de planning het is mogelijk dat er plantsoenen afvallen of bijkomen. Dit is afhankelijk van hoeveelheden en beschikbare uitvoerbare tijd.