Nieuwsbericht Sociale agenda: omzien naar elkaar

Gepubliceerd op: 05 juli 2017 13:55

Op 26 juni heeft de gemeenteraad de Sociale Agenda Leiderdorp vastgesteld. Deze agenda geeft richting aan het maatschappelijk beleid voor de komende vier jaar. Het is één agenda voor het hele sociale domein. De agenda is ingedeeld in de thema's: Zelfstandig leven, Opgroeien en ontwikkelen, Een gezond dorp en Samenleven in buurten en wijken.

Angelique Beekhuizen

Wethouder Angelique Beekhuizen legt uit wat de Sociale Agenda betekent voor Leiderdorp:

Zorg en welzijn beter laten aansluiten op de behoefte
"Wij hebben als gemeente de verantwoordelijkheid om zorg en ondersteuning goed te organiseren. In 2015 hebben wij op dit gebied veel nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen. Nu we hier mee op weg zijn, is het tijd voor een nieuwe stap in de verbetering van het sociale domein. Met de Sociale Agenda Leiderdorp kunnen we zorg en welzijn nog beter aan laten sluiten op de behoefte van onze inwoners."

Wij geven de richting aan, professionals en betrokkenen de invulling
"Hoe we dat gaan doen, dat is alle betrokkenen, waaronder de professionals. Zij zijn opgeleid om te herkennen wat nodig is en hier de zorg en ondersteuning op af te stemmen. Hier willen wij hen de ruimte voor geven. Daarom staan in de Sociale Agenda Leiderdorp geen afspraken, maar wel wat we willen bereiken. In het verleden ging het vooral om het continueren van activiteiten, dit spraken wij als gemeente af met de organisaties. Het is alleen niet altijd duidelijk of deze het gewenste resultaat geven. Daarom geven wij in de Sociale Agenda vooral de richting aan en laten we de invulling over aan de professionals en betrokkenen. Zij bepalen welke activiteiten nodig zijn en krijgen de ruimte om bij te sturen. Bijvoorbeeld voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Het is belangrijk dat als je daar een activiteit voor organiseert, dat dat ook echt hetgeen is dat helpt."

Naar elkaar omzien
"Om de doelstellingen uit de Sociale Agenda Leiderdorp te bereiken hebben wij elkaar nodig. Gemeente, professionals, inwoners en organisaties. Het gaat erom dat we naar elkaar omzien. Dat we elkaar helpen maar ook signaleren als er meer nodig is dan de omgeving kan bieden, dat je met elkaar een vangnet creëert. Daarom zijn en blijven wij in gesprek met inwoners, professionals en organisaties, want het is belangrijk om dit met elkaar te doen."

Meer informatie
De Sociale Agenda Leiderdorp is in te zien op www.leiderdorp.nl/samenleiderdorp. Heeft u vragen, opmerkingen, of wilt u graag in gesprek over de sociale agenda? Dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar info@leiderdorp.nl.

Samen Leiderdorp