Nieuwsbericht Speciale zwemregeling voor kinderen van minima

Gepubliceerd op: 23 december 2015 08:30

Sinds een jaar kunnen Leiderdorpse kinderen gebruik maken van het Jeugdsportfonds. Dit is een particuliere organisatie die contributie en/of sportattributen betaalt voor kinderen die rond de armoedegrens leven. Sinds kort bestaat er ook een speciale zwemregeling, die het mogelijk maakt dat kinderen uit arme gezinnen hun zwemdiploma A kunnen halen.

Zwemregeling
Fonds1818, Jeugdsportfonds Zuid-Holland, de gemeente Leiderdorp en zwembad De Does hebben recent een speciale zwemregeling opgesteld. Van deze zwemregeling kunnen kinderen vanaf 6 jaar, die voldoen aan de criteria van het Jeugdsportfonds in de gemeente Leiderdorp, gebruik maken als ze zwemles volgen bij sport- en recreatiecentrum De Does. Zwembad De Does garandeert dat de kinderen hun zwemdiploma-A behalen.

Hoeveel wordt vergoed?
Voor kinderen die opgroeien in gezinnen rond de armoedegrens was het al mogelijk om een beroep te doen op het Jeugdsportfonds. De ervaring leerde echter dat het voor veel kinderen niet mogelijk was om in één jaar tijd met de beperking van het maximumbedrag van € 225,- een zwemdiploma-A te behalen. In deze zwemregeling verdubbelt Fonds1818 de reguliere bijdrage van Jeugdsportfonds van € 225 naar € 450.

Aanvragen
Een aanvraag kan niet rechtstreeks bij Jeugdsportfonds ingediend worden. Dit kan alleen via een intermediair, een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de verzorging en opvoeding van het kind. Denk hierbij aan een leraar, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. De intermediair moet zich registreren als intermediair via www.jeugdsportfonds.nl en kan via de site een aanvraag voor vergoeding indienen. Na goedkeuring kan een kind binnen 3 weken sporten bij de gekozen vereniging.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.zuid-holland.jeugdsportfonds.nl of bij het minima-loket.