Nieuwsbericht Stand van Zaken Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage

Gepubliceerd op: 15 november 2012 00:00

In de afgelopen tijd  is getekend en gerekend aan een aangepast Stedenbouwkundig Ontwerp Plantage. Dit is gebeurd op basis van randvoorwaarden en uitgangspunten die als onderdeel van eerdere besluitvorming al  zijn vastgelegd. Van 29 mei tot en met 9 juli 2012 heeft het plan een inspraakperiode doorlopen. De inspraakreacties zijn beantwoord en waar nodig is het DSO Plantage aangepast.

Op woensdag 21 november om 21.00 uur is er een presentatie voor  raadsleden over DSO Plantage in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt hier als toehoorder bij aanwezig zijn.

De commissie Ruimte vergadert op 27 november  a.s. over het DSO Plantage. Als zij akkoord zijn met het voorstel wordt  aan de raad gevraagd het DSO Plantage en de inspraaknota vast te stellen.

Hier vindt u alle documenten over De Plantage.