Nieuwsbericht Start bodemsanering Van Leeuwenpark

Gepubliceerd op: 20 juni 2018 14:15

Aannemer NTP Groep start op maandag 25 juni, in opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland, saneringswerkzaamheden in de omgeving van het Van Leeuwenpark, in de Kastanjelaan, op de Hoogmadeseweg, in de Koningstraat en de Dr. de Bruijnestraat.
Voor de werkzaamheden sluit de aannemer zo nu en dan een deel van de weg of parkeervakken af. Om dit veilig te realiseren, zet de aannemer ook verkeersregelaars in of tijdelijke verkeerslichten.

Werkzaamheden
De aannemer plaatst in de Koningstraat en Hoogmadeseweg verschillende verticale filters tot een diepte van ruim 20 meter beneden maaiveld en legt kabels en leidingen aan. Via de filters wordt de komende periode grondwater geïnfiltreerd voorzien van bacteriën. Dit biologisch actieve water reinigt de bodem waardoor de verontreiniging verdwijnt. De filters werkt de aannemer af met een betonnen put voorzien van deksel.
In het Van Leeuwenpark en de Kastanjelaan voert de aannemer directe injecties uit. Hier wordt direct een reinigende vloeistof het grondwater in geïnjecteerd.

Oorzaak verontreiniging
In het verleden, in 1985, is achter de wasserij aan het Van Leeuwenpark een verontreiniging met reinigingsmiddelen ontstaan. Deze verontreiniging is in de loop der jaren in de bodem weggezakt tot een diepte van 45 meter en met het grondwater verspreid tot aan de Rijksweg A4. Uit onderzoeken blijkt dat de verontreiniging geen gezondheidsrisico's oplevert. Een sanering is echter wel noodzakelijk om verdere verspreiding in het grondwater tegen te gaan.
De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de aanpak van de verontreiniging. Namens de provincie voert de Omgevingsdienst West-Holland dat nu uit.

Informatie
Omwonenden ontvangen van de aannemer een brief over de werkzaamheden in hun straat.
Voor meer informatie en de planning van de werkzaamheden, kijkt u op www.leiderdorp.nl onder 'inwoner' >projecten> bodemsanering van leeuwenpark. Of kijk op de website van aannemer NPT Groep: www.ntpgroep.nl/bodemsanering-van-leeuwenpark-leiderdorp.

Bodemsanering Van Leeuwenpark

 Blijf op de hoogte van het gemeentenieuws en neem een emailabonnement op onze nieuwsbrief via www.leiderdorp.nl/nieuwsbrief.