Nieuwsbericht Start Gebiedsvisie De Baanderij

Gepubliceerd op: 08 augustus 2018 12:30

In september 2018 start de gemeente een traject om tot een gebiedsvisie voor bedrijventerrein De Baanderij te komen. Samen met stake- en shareholders zoals vastgoedeigenaren, gebruikers, ondernemers, bewoners en omwonenden gaan we onderzoeken in welke richting het gebied zich het beste kan ontwikkelen. Doel is een breed gedragen en integrale toekomstvisie voor het gehele gebied van De Baanderij te ontwikkelen.

Het traject begint met een kick off op 7 september van 15.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze startbijeenkomst lichten we de aanpak en planning van de Gebiedsvisie De Baanderij toe. Ook willen we dan tot een vertegenwoordiging van belanghebbenden komen.
Aanmelden voor de kick off is verplicht en kan via het formulier op www.leiderdorp.nl/gebiedsvisie-baanderij.