Nieuwsbericht Start opknapbeurt Statendaalderplein

Gepubliceerd op: 09 juni 2021 13:10

Het Statendaalderplein krijgt een opknapbeurt. Het plein voor Winkelhof wordt eigentijdser, veiliger, groener en levendiger. De werkzaamheden starten 21 juni en zijn naar verwachting 30 juli klaar.

Het plein krijgt gedeeltelijk nieuwe bestrating en wordt waar nodig opgehoogd. Er komen nieuwe bankjes, afvalbakken, fietsparkeervoorzieningen en straatverlichting. De muur en een deel van de trappen aan de kant van de Karolusgulden verdwijnen. Ze maken plaats voor plantvakken. De trap naar de Florijn wordt een hellingbaan. De betonnen rand van de plantenbak met leilindes langs Engelendaal verdwijnt, zodat voetgangers en fietsers een betere doorgang krijgen. De boom die in het plantvak midden op het plein staat, wordt verplaatst. Er komen 2 leilindes bij in de rij langs Engelendaal. In de plantvakken komt eerst eenjarige beplanting. Definitieve beplanting in de plantvakken en van de leilindes volgt in het najaar. Naast bovengenoemde werkzaamheden wordt ook de openbare verlichting op het plein vervangen.

Bereikbaarheid
Het plein blijft tijdens het werk toegankelijk voor voetgangers, fietsers en standplaatshouders. De aannemer houdt rekening met de bereikbaarheid van de aanliggende panden.

Contact
Bij vragen of klachten tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Wim Langstraat van Daallin B.V. op telefoon 06-30542032.
Meer informatie op www.leiderdorp.nl/centrumplein.

Statendaalderplein - hellingbaan