Nieuwsbericht Start vervangen Driegatenbrug Zijldijk

Gepubliceerd op: 25 september 2019 09:10

Afsluiting voor autowegverkeer vanaf maandag 14 oktober 2019, voetgangers en fietspadverkeer kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Naar verwachting is de nieuwe brug medio april 2020 gereed (onder voorbehoud onvoorziene omstandigheden).

Op 14 oktober start aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV met de werkzaamheden voor het vervangen van de Driegatenbrug. Vanaf dan is de Driegatenbrug volledig afgesloten

Globale planning:

  • 14 oktober – eind oktober 2019: voorbereidende werkzaamheden zoals het aanbrengen van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug, het inrichten van het bouwterrein, plaatsen keet en bouwhekken.
  • november 2019: slopen bestaande brug (duur 4 weken)
  • december 2019 – maart 2020: bouwen nieuwe brug (duur 16 weken)
  • maart – medio april 2020: afrondende werkzaamheden (zoals het opruimen en verwijderen van het bouwterrein en het verwijderen van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug)

Vaarseizoen
De Driegatenbrug verbindt het water van De Zijl met de Dwarswatering en wordt in het vaarseizoen intensief gebruikt door vaarverkeer en recreatievaart. Om de recreatievaart zo min mogelijk te hinderen wordt de brug buiten het vaarseizoen vervangen. Wij streven ernaar medio april 2020 de nieuwe brug gereed te hebben

Werkterrein
De aannemer heeft een werkterrein nodig om een bouwkeet en bouwmaterialen te plaatsen. Dit werkterrein wordt ingericht voor de brug, aan de Leiderdorps kant.

Tijdelijke brug voor voetgangers
Het autoverkeer wordt omgeleid via de Nieuweweg. Voor voetgangers en fietsers wordt naast de huidige Driegatenbrug aan de kant van de woningen over de Dwarswatering een tijdelijke brug aangelegd. Deze brug wordt weer verwijderd als de nieuwe Driegatenbrug gereed is.

Nieuweweg open voor fietsers en gemotoriseerd verkeer
Om de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in het buitengebied ten noorden van de Driegatenbrug te garanderen en de beschikbaarheid van de wegen er naar toe, zal voor de duur van de bouw van de Driegatenbrug de 'Nieuweweg' worden opengesteld voor alle verkeer. Omdat de huidige Nieuweweg te smal is om elkaar te passeren zijn hier vier passeerhavens aangebracht. De passeerhavens blijven ook na de werkzaamheden liggen.

Vaarwegverkeer
Om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te garanderen en de aannemer de werkzaamheden veilig te laten uitvoeren is tijdens de werkzaamheden, van 14 oktober 2019 tot en met 10 april 2020 de brug volledig gestremd.

Geluidshinder
De aannemer werkt op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Tijdens de werkzaamheden kunt u enig geluidshinder ondervinden. De geluidshinder verschilt per type werkzaamheden. De aannemer die het werk gaat uitvoeren zal er zorg voor dragen dat dit tot een minimum wordt beperkt.

Nood- en hulpdiensten
Hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden.

Met vragen over het project kunt u terecht bij de projectleider Twahied Nurmohamed via info@leiderdorp.nl of telefoonnummer 071-54 58 500.

Kijk voor een overzicht van de werkzaamheden in Leiderdorp op www.leiderdorp.nl/werkzaamheden.