Nieuwsbericht Start voorbereidingen nieuw gemeentehuis

Gepubliceerd op: 26 mei 2010 00:00

DO gemeentehuis

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan gaan beginnen. Begin juni gaat aannemer Dura Vermeer aan de slag.

Allereerst wordt de staat van de omliggende wegen van de bouwkavel aan de Willem-Alexanderlaan en de bebouwing nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens gaan de grondwerkers aan de slag; het terrein wordt op hoogte gebracht, bouwwegen worden aangelegd, de sloten worden gedempt en er worden bouwhekken geplaatst. Met deze werkzaamheden wordt alles in gereedheid gebracht voor de start van de bouwwerkzaamheden.

Bouwverkeer
Om de overlast van het bouwverkeer voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, is het de bedoeling een tijdelijke doorgang aan de Willem-Alexanderlaan te maken zodat de aan- en afvoer van bouwmaterialen plaatsvindt via de Willem-Alexanderlaan/Simon Smitweg (parallelweg). Bouwingang 2 aan de Simon Smitweg (naast de brandweerkazerne) wordt zo min mogelijk gebruikt; alleen als de werkzaamheden ter plekke dit vereisen. Een plattegrond van het bouwterrein is te vinden bij het nieuwsbericht over dit onderwerp op http://www.leiderdorp.nl/.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met projectsecretaresse Marga Kiel. Zij is op maandag en woensdag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 uur bereikbaar via tel. (071) 54 54 851 of mkiel@leiderdorp.nl