Nieuwsbericht Start werkzaamheden groot onderhoud Splinterlaan

Gepubliceerd op: 16 december 2014 11:45

Maandag 5 januari starten de werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de Splinterlaan.

De Splinterlaan krijgt voor een gedeelte een nieuwe inrichting. Vanaf de Laan van Ouderzorg tot aan de Simon Ouwerkerkstraat vindt herbestrating plaats. Vanaf het gedeelte ter hoogte van de Simon Ouwerkerkstraat tot aan de Steenbakkerslaan komen extra parkeerplaatsen. Enkele parkeerplaatsen worden aangepast, dit gaat samen met een nieuwe inrichting van het groen. Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt het straatprofiel aangepast op basis van het definitief ontwerp voor de maatregelen tegen de wateroverlast in het Zijlkwartier (zie: www.leiderdorp.nl/zijlkwartier).

De aannemer, Van Egmond Wegenbouw, informeert de omwonenden.  Het gedeelte waar de werkzaamheden plaatsvinden, wordt geheel afgesloten voor alle verkeer. Met borden worden omleidingen aangegeven. Van de parkeerplaatsen kan tijdens de werkzaamheden geen gebruikt gemaakt worden. De woningen blijven bereikbaar, maar enig ongemak met parkeren is onvermijdelijk. De winkels aan het einde van de Splinterlaan blijven in alle fasen bereikbaar.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in vijf fasen:

Fase 1:                       Steenbakkerslaan t/m Pinksterbloem           5 januari- 23 januari
Fase 2:                       Pinksterbloem t/m Simon Ouwerkerkstraat 26 januari-20 februari
Fase 3:                       Simon Ouwerkerkstraat t/m Droststraat       23 februari- 27 maart
Fase 4:                       Droststraat t/m Dijkgravenlaan                     30 maart-8 mei
Fase 5:                       Dijkgravenlaan t/m Laan van Ouderzorg      11 mei - 12 juni

De planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden.