Nieuwsbericht Start werkzaamheden Persant Snoepweg

Gepubliceerd op: 26 september 2017 16:55

Donderdag 5 oktober wordt gestart met de werkzaamheden voor het onderhoud aan de Persant Snoepweg. Dit is nodig omdat uit de tweejaarlijkse wettelijke visuele weginspectie is gebleken dat het asfalt op meerdere plekken niet meer voldoet.

Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd in zes delen en duren in totaal ongeveer een half jaar. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in maart 2018 gereed.

De werkzaamheden beginnen bij de wegdelen tussen de kruisingen. Deze wegdelen worden voorzien van geluidsreducerend asfalt. Omdat deze wegdelen aangelegd moet worden bij goede weersomstandigheden (dus niet te koud), worden deze delen als eerste aangepakt. Wij beginnen aan de noordelijke rijbaan, ongeveer vanaf Van der Valk Boumanweg tot vlak voorbij de Van Diepeningenlaan, en het verkeer wordt via de zuidelijke rijbaan van het wegdeel om het werkvak heengeleid. Deze werkwijze passen wij voor ieder volgend wegdeel toe. De werkzaamheden aan het eerste weggedeelte duren tot ongeveer 13 oktober. De wegdelen die daarna worden aangepakt kunt u vinden op de digitale kaart, die u kunt vinden op www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg. Op deze kaart kunt u precies zien welk gedeelte wanneer aan de beurt is. Ook informeren wij u over de planning via Gemeente aan Huis en de website.

Wat betekent dit voor het verkeer?
Voor de gehele uitvoering van het werk wordt het verkeer komend uit de richting van de Leiderdorpse brug per fase omgeleid. De Persant Snoepweg blijft begaanbaar voor het verkeer komend vanuit tegenovergestelde richting (de richting vanuit de brug over de Dwarswatering).

De planning is afhankelijk van onvoorziene omstandigheden. Daarom verwijzen wij u voor een actuele planning naar de website van de aannemer.