Nieuwsbericht Start werkzaamheden Persant Snoepweg

Gepubliceerd op: 04 oktober 2017 10:00

Donderdag 5 oktober starten de werkzaamheden voor het onderhoud aan de Persant Snoepweg. De werkzaamheden beginnen bij de wegdelen tussen de kruisingen. Deze wegdelen worden voorzien van geluidsreducerend asfalt.


Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd in zes delen en duren in totaal ongeveer een half jaar. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in april 2018 gereed.
Wij beginnen aan de noordelijke rijbaan, ongeveer vanaf Van der Valk Boumanweg tot vlak voorbij de Van Diepeningenlaan, en het verkeer wordt via de zuidelijke rijbaan van het wegdeel om het werkvak heengeleid. Deze werkwijze passen wij voor ieder volgend wegdeel toe. De werkzaamheden aan het eerste weggedeelte duren tot ongeveer 13 oktober.

Nachtwerkzaamheden
Een gedeelte van deze werkzaamheden vindt in de nacht plaats, namelijk het frezen en asfalteren van de rijbanen.
Locatie: Persant Snoepweg tussen kruising Acacialaan – Diepeningenlaan:

  • 5 oktober (21.00u) tot 6 oktober (05.00u)
  • 12 oktober (21.00u) tot 13 oktober (05.00u)
  • 13 oktober (21.00u) tot 14 oktober (05.00u)

Een overzicht van de werkzaamheden en actuele planning, inclusief de overige nachtafsluitingen, vindt u op www.leiderdorp.nl/persantsnoepweg. Op deze kaart kunt u precies zien welk gedeelte wanneer aan de beurt is. Ook informeren wij u over de planning via Gemeente aan Huis en de website.

Wat betekent dit voor het verkeer?
Voor de gehele uitvoering van het werk wordt het verkeer komend uit de richting van de Leiderdorpse brug per fase omgeleid. De Persant Snoepweg blijft begaanbaar voor het verkeer komend vanuit tegenovergestelde richting (de richting vanuit de brug over de Dwarswatering).
De planning is afhankelijk van onvoorziene omstandigheden. Daarom verwijzen wij u voor een actuele planning naar de website van de aannemer.

Inloopspreekuur
Wekelijks houdt de aannemer op woensdagmiddag van 16.00 – 17.00 uur een inloopspreekuur voor bewoners en bedrijven in onze keet op de parkeerplaats van park De Houtkamp op de hoek van de Van Diepeningenlaan en de Persant Snoepweg.