Nieuwsbericht Start werkzaamheden Ruigekade

Gepubliceerd op: 23 augustus 2016 17:35

 

Het gemeentebestuur gaat de Ruigekade aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars maken. Op 29 augustus starten de werkzaamheden. Ze duren tot half maart volgend jaar.

Ruige kade

Wat er gaat gebeuren
De Ruigekade wordt vanaf de Achthovenerweg tot de Doespolderweg heringericht als voetpad. Ernaast komt - aan de kant van de polder Achthoven- een nieuw fietspad. Ook leggen we natuurvriendelijke oevers, 'natte' natuur en voorzieningen als rustplekken aan. Verder zorgen we voor meer water in het gebied. Deze maatregel van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt meegenomen in de uitvoering.

Wanneer het gaat gebeuren
Loon- en aannemersbedrijf Gebroeders Van der Poel B.V. voert het werk uit. De aannemer start op 29 augustus met de inrichting van zijn werkterrein nabij de molen langs de Ruigekade. Materiaal en materieel worden over water (De Does) aan- en afgevoerd. Vanuit het centrale punt kan de aannemer twee kanten op werken, wat de kans op vertragingen verkleint. De werkzaamheden zijn vóór 15 maart 2017 afgerond. Het inzaaien van de bermen met een bloemrijk mengsel is afhankelijk van het weer en kan mogelijk na 15 maart plaatsvinden.

Ruigekade blijft bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden blijft de Ruigekade voor fietsers, voetgangers, bestemmingsverkeer en hulpdiensten bereikbaar. Het nieuwe fietspad wordt naast de bestaande weg aangelegd. Op de plek waar werkverkeer (voor de aan- en afvoer van materiaal) de Ruigekade kruist, plaatst de aannemer verkeerslichten. Fietsers en voetgangers op de Ruigekade hebben voorrang op werkverkeer.
Tijdens werkzaamheden aan de bestaande weg, doet de aannemer er alles aan om de hinder te beperken. Vaartuigen op De Does ondervinden geen belemmeringen.

Contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met gemeentelijk projectleider Emiel Hilgersom, telefoon (071) 54 58 500 of e-mail info@leiderdorp.nl.
Zie ook www.leiderdorp.nl/ruigekade.