Nieuwsbericht Start werkzaamheden Zijlkwartier

Gepubliceerd op: 02 december 2015 14:45

De werkzaamheden om de waterhuishouding in de wijk Zijlkwartier te verbeteren gaan van start. De gemeente heeft opdracht verleend aan aannemersbedrijf Van Egmond Wegenbouw. Momenteel is gestart met enkele voorbereidende werkzaamheden aan met name de groenvakken. Vanaf 4 januari gaat Van Egmond (afhankelijk van de weersomstandigheden) aan de slag.

Om welke straten gaat het?

 • Pinksterboem
 • Meijelaan
 • Steenbakkerslaan
 • Zijllaan
 • Zijldijk (ventweg)
 • Zijloordkade
 • Spanjaardslaan
 • Diverse achterpaden in het gebied

Afsluiting
De Van der Marckstraat tussen de Pinksterbloem en de Steenbakkerslaan wordt gedurende de werkzaamheden afgesloten en ingericht als bouwplaats.

Wat gaat er gebeuren?

 • Alle straten worden vernieuwd in het kader van groot onderhoud. De inrichting blijft in grote lijnen hetzelfde. De plannen zijn met de bewoners besproken.
 • Alle bomen en lichtmasten worden vervangen.
 • In de Meijelaan, Steenbakkerslaan, Spanjaardlaan, Zijlaan en een deel van de Zijloordkade worden drainageleidingen aangebracht.
 • In de achterpaden wordt een afwatering aangebracht.

Inloop
Vanaf woensdag 6 januari kunt u elke woensdag om 13:30 uur binnenlopen in de directiekeet van de aannemer, aan de Van Der Marckstraat, om vragen te stellen of informatie te vragen.