Nieuwsbericht Stijging lokale lasten lager dan in begroting 2016 vermeld

Gepubliceerd op: 28 oktober 2015 13:35

In de programmabegroting 2016-2019 staat dat de lokale lasten in 2016 stijgen met de inflatiecorrectie van 2,5 procent. Dit percentage blijkt gebaseerd op een verkeerde aanname; reden om het percentage te verlagen naar 0,6 procent.

Dit heeft gevolgen voor de begroting van 2016. In een begrotingswijziging doet het college een voorstel aan de gemeenteraad hoe zij het begrotingstekort wil verwerken in de begroting. De gemeente krijgt door deze lagere inflatiecorrectie immers minder geld binnen. Het college doet geen voorstel voor extra bezuinigingen.

Het college van burgemeester en wethouders bespreekt de programmabegroting 2016-2019 en de begrotingswijziging op vrijdag 6 november 2015 vanaf 14.00 uur met de gemeenteraad.

 

Bekijk hier de vergadering.

Lees hier het persbericht over deze vergadering en de programmabegroting 2016-2019.