Nieuwsbericht Stremmingen scheepvaart Oude Rijn

Gepubliceerd op: 12 mei 2010 00:00

Combinatie A4 Burgerveen - Leiden werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A4. Vanwege werkzaamheden ten behoeve van de verdiepte ligging van Rijksweg A4 is de Oude Rijn in de maanden mei en juni van 2010 op doordeweekse dagen veelvuldig volledig gestremd voor scheepvaartverkeer. Er vinden diverse werkzaamheden plaats voor de bouw van het aquaduct. Voor een actuele stand van zaken raden we u aan de scheepvaartberichten van de Provincie te volgen (zie ook www.waterkampioen.nl/ onder het kopje vaartberichten).

Meer informatie
Als u vragen heeft over de verbreding van de A4 kunt u bellen naar de Centrale Informatielijn 0900 - 444 33 22. Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die de aannemer namens Rijkswaterstaat uitgeeft door een e-mail te sturen naar: nieuwsbrief.A4BL@bamciviel.nl. Of kijk op: www.rijkswaterstaat.nl/A4 of de website van uw gemeente