Nieuwsbericht Subsidie bodemsanering Van der Valk Boumanweg

Gepubliceerd op: 15 februari 2012 00:00

bestuursovereenkomst
Burgemeester Laila Driessen heeft vorige week een cheque van 234.000 euro van de provincie Zuid-Holland in ontvangst genomen. Het betreft subsidie voor bodemsanering, die de gemeente in ieder geval voor 2 locaties aan de Van der Valk Boumanweg gaat gebruiken.

De provincie laat bepaalde onderdelen van bodemsanering over aan gemeenten. Zij stelt daarvoor subsidie beschikbaar en sluit met de betrokken gemeenten een inspanningsovereenkomst af. Voor Leiderdorp gaat het om € 234.000,-. 
Uit een inventarisatie bleek dat de bodem van Van der Valk Boumanweg 2 (Peugeotdealer)  en 71 (MEAS) ernstig verontreinigd is. Vervolgens is onderzocht welke inspanning de gemeente moet leveren om de bodem te saneren. Dit alles is vastgelegd in een overeenkomst, die vorige week getekend werd.  

De saneringswerkzaamheden van Van der Valk Boumanweg 71 zijn al gestart en in het voorjaar klaar. Met de eigenaar van de grond aan het perceel Van der Valk Boumanweg 2 zal nog overleg worden gevoerd.