Nieuwsbericht Ter inzage: Gewoon Lekker Wonen

Gepubliceerd op: 21 november 2012 00:00

Het college heeft op 20 november 2012 de concept woonvisie van Leiderdorp Gewoon Lekker Wonen tussen stad en Groene Hart vrijgegeven voor inspraak. Hoofdlijn van de woonvisie is dat het in Leiderdorp gewoon lekker wonen is. Burgemeester en wethouders hebben de ambitie deze lijn ook in de toekomst door te zetten. Dat wil niet zeggen dat de gemeente stil gaat zitten.

In de concept-toekomstvisie heeft de gemeente vastgelegd dat zij het huidige inwonertal van circa 26.600 inwoners op peil wil houden. Dit doet zij niet ten koste van alles. Belangrijker is dat elke generatie in elke levensfase in Leiderdorp een plek naar haar zin kan vinden. Dat vraagt variatie aan woningen (huur / koop, type en prijsklasse), een variatie aan woonmilieus (oude dorp, uitbreidingswijken van verschillende bouwperioden) en voorzieningen voor verschillende levensfases (van kinderdagopvang tot verpleeghuiszorg).

Bent u nieuwsgierig geworden naar de concept visie? Deze ligt vanaf woensdag 21 november 2012 tot en met 3 januari 2013 voor u ter inzage op het gemeentehuis. Hier kunt u de visie ook lezen.  
Wilt u uw mening geven? Stuurt u dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Dat kan tot en met 3 januari 2013.

Heeft u vragen of wilt u een toelichting? Op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 – 14.00 uur kunt u zich wenden tot Gerda van der Meij, telefoon (071) 54 58 522 of per mail gvdmeij@leiderdorp.nl.