Nieuwsbericht Ter inzage: Ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland

Gepubliceerd op: 14 november 2012 00:00

Regio Holland Rijnland werkt aan nieuw woonruimteverdeelsysteem. De twee huidige systemen van Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht gaan op in één eenvoudig, transparant en efficiënt regionaal systeem. Daarom wordt de huisvestingsverordening aangepast. Uitgangspunt is een regionale woonruimteverdeling. Om specifieke lokale opgaven het hoofd te bieden, is er ruimte voor lokaal maatwerk. Dat betekent dat gemeenten extra regels kunnen stellen om lokale volkshuisvestelijke problemen op te lossen.

De ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland is niet los te zien van uitvoeringsregels: de ‘Nadere regels woonruimteverdeling’ en het ‘conceptconvenant Woonruimteverdeling Corporaties Holland Rijnland 2013’. Daarom zijn deze documenten ter kennisname beschikbaar bij de ter inzage gelegde Huisvestingsverordening en via www.hollandrijnland.nl.

De ontwerphuisvestingsverordening Holland Rijnland ligt tot 20 december tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnlanddeelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Daarnaast vindt u deze op www.hollandrijnland.net/publicaties en ter inzage op het kantoor van de regio Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden. 

Meer informatie vindt u via www.hollandrijnland.net.

Holland