Nieuwsbericht Ter inzage: toepassing belemmeringenwet privaatrecht

Gepubliceerd op: 20 januari 2016 13:00

De burgemeester van de gemeente Leiderdorp maakt bekend dat, met ingang van maandag 1 februari 2016 tot en met maandag 15 februari 2016, het verzoek van Tennet TSO B.V. aan de minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp.

Dit betreft een verzoek om met toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht de rechthebbenden de gedoogplicht op te leggen voor de aanleg en instandhouding van de 380 kV hoogspanningsverbinding Vijfhuizen-Zoetermeer (Bleiswijk) met bijkomende werken in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Lansingerland en Leiderdorp

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er tevens een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en kan overleg worden gepleegd met de verzoeker Tennet TSO B.V.

De zitting zal worden gehouden in het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen, op dinsdag 16 februari 2016, aanvang 10.30 uur.

De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden schriftelijk in kennis gesteld.