Nieuwsbericht Ter inzage ontwerp wijzigingsplan Zijldijk 41

Gepubliceerd op: 20 januari 2016 12:40

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het wijzigingsplan 'Zijldijk 41' van vrijdag 22 januari 2016 tot en met donderdag 3 maart 2016 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft de percelen behorend bij de agrarische bedrijfswoning met het adres Zijldijk 41. Het wijzigingsplan Zijldijk 41 wijzigt de bestemming 'Agrarisch met waarden – natuur en landschap' naar 'Wonen'. Voor deze wijziging moet voldaan worden aan de voorwaarden zoals verwoord in artikel 3.6.2 en 3.6.3 van het bestemmingsplan Boterhuispolder. De voormalige agrarische bedrijfswoning kan worden gebruikt als burgerwoning wanneer het bedrijf beëindigd is

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan Zijldijk 41 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPZijldijk41-ON01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.WPZijldijk41-ON01.

Het ontwerpwijzigingsplan Zijldijk 41 kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal of mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Zijldijk 41'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar info@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerpwijzigingsplan Zijldijk 41'.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.