Nieuwsbericht Terugkoppeling verkeersonderzoek Amaliaplein

Gepubliceerd op: 30 januari 2019 09:45

In het kader van de ontwikkeling van de supermarkt Lidl en 21 woningen bij het Amaliaplein zijn verschillende verkeersonderzoeken naar de verkeerscirculatie op de Ericalaan en Simon Smitweg uitgevoerd. In eerste instantie voor het nieuwe bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp. Later zijn op aangeven van de coalitiepartijen onder meer aanvullende varianten voor de verkeerscirculatie onderzocht en eventueel te nemen maatregelen als blijkt dat er veel sluipverkeer op de Hoofdstraat ontstaat.

Op maandag 4 februari om 20:30 uur is een raadsinformatieavond in de raadzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze informatieavond presenteren de onderzoekers de resultaten van de verkeersonderzoeken aan raadsleden en andere belangstellenden. Raadsinformatieavonden zijn namelijk openbaar toegankelijk en belangstelleden kunnen hierbij aanwezig zijn. Op deze avond is er gelegenheid om inhoudelijke vragen te stellen maar zal nog niet worden ingegaan op de te maken keuze. Alle documenten bij deze informatieavond vindt u op www.raadleiderdorp.nl onder Informatieavond 4 februari 2019.

Het college wil vervolgens de gemeenteraad vragen om zich in het politiek forum uit te spreken over de vier onderzoeksvarianten en hun voorkeuren aan te geven. Het debat in het politiek forum vindt naar verwachting plaats op 18 februari. Het is mogelijk om tijdens deze vergadering  in te spreken. Het is uiteindelijk aan het college van burgemeester en wethouders een besluit te nemen over de verkeersafwikkeling rond het Amaliaplein. Na het collegebesluit wordt het gekozen principe in overleg met omwonenden per straat uitgewerkt tot definitieve verkeersontwerpen.