Nieuwsbericht Tijdelijk eenrichtingsverkeer op deel Lijnbaan

Gepubliceerd op: 01 december 2017 09:35

De gemeente gaat tijdelijk op de Lijnbaan tussen de Roerdompstraat en de Vezelbaan eenrichtingverkeer voor auto's instellen. Rijrichting is van zuid naar noord. Vanaf de Baanderij is het dan niet langer mogelijk via de Lijnbaan naar de Vronkenlaan te rijden. Voor bromfietsers en fietsers blijft verkeer in beide richtingen mogelijk.


De verkeersmaatregel moet sluipverkeer door de woonwijk voorkomen. Met dat doel stelde de gemeente vorig jaar bij wijze van proef eenrichtingsverkeer in de Van der Marckstraat in. Deze maatregel zorgt echter niet voor afname van verkeer door de wijk. Bovendien wijken automobilisten nu uit naar de Lijnbaan om van het bedrijventerrein naar de Vronkenlaan te rijden. Reden om nu ook het deel van de Lijnbaan tussen Roerdompstraat en Vezelbaan één richting te maken.

Nader verkeersonderzoek
Het eenrichtingsverkeer in de Van der Marckstraat en (een deel van) de Lijnbaan is een tijdelijke maatregel. Nader verkeersonderzoek moet uitwijzen of het vele verkeer dat nu door de wijk rijdt herkomst en bestemming in de wijk of de Vronkenlaan-Van Poelgeestlaan-Laan van Ouderzorg als doorgaande route gebruikt in plaats van Engelendaal en Persant Snoepweg. Op basis van die gegevens kunnen definitieve maatregelen worden bepaald. Het nadere verkeersonderzoek vindt plaats in het tweede kwartaal van 2018, na afronding van het groot onderhoud aan de Persant Snoepweg.

Verkeersbesluit
Voor het instellen van eenrichtingsverkeer op een deel van de Lijnbaan heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen. U vindt de officiële publicatie in de Staatscourant: www.staatscourant.nl. De stukken liggen ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht van 29 november 2017 tot en met 10 januari 2018 een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.