Nieuwsbericht Tijdelijk noodopvang van vluchtelingen op ROC-locatie

Gepubliceerd op: 26 januari 2016 15:30

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat in Leiderdorp 320 vluchtelingen opvang bieden in de gebouwen van het voormalige ROC aan de Leidsedreef. De gemeenteraad besloot maandag 25 januari hieraan medewerking te verlenen. De noodopvang geldt voor de duur van 1 jaar. Na evaluatie en met instemming van de gemeenteraad kan deze periode met maximaal een halfjaar worden verlengd.

Via een motie gaf de raad voorwaarden mee die hij aan de noodopvang stelt. Zo moet COA zorgen voor een gemengde samenstelling van de groep vluchtelingen en voor voldoende dagbesteding. De raad wil ook dat er een omgevingsoverleg komt van COA, omwonenden, politie en gemeente, én een meldpunt waar Leiderdorpers met opmerkingen, klachten en suggesties terecht kunnen. De vluchtelingen moeten bovendien voorlichting krijgen over de Nederlandse normen en waarden. Daarnaast wil de gemeenteraad dat de verlichting in de fietstunnel naar Driegatenbrug wordt verbeterd en de omgeving van de opvanglocatie goed schoongehouden wordt.

U vindt de volledige tekst van de motie en de andere vergaderstukken op de website van de gemeenteraad: www.raadleiderdorp.nl. Daar kunt u ook de raadsvergadering terugkijken.

Hoe verder
Burgemeester en wethouders hebben toegezegd de motie uit te voeren. Zij gaan nu met COA een overeenkomst opstellen, waarin alle afspraken worden geregeld. Ook worden de ROC gebouwen geschikt gemaakt voor bewoning. Daarvoor worden de benodigde procedures gestart. Voor de voorbereiding is 4 tot 6 weken nodig. We verwachten dat de eerste vluchtelingen eind februari, begin maart in de noodopvanglocatie terecht kunnen.

Inloopavonden
Op 20 en 21 januari kon iedereen tijdens een inloopbijeenkomst vragen stellen over de noodopvang in Leiderdorp. Collegeleden, raadsleden, ambtenaren en medewerkers van COA, IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) en Vluchtelingenwerk waren aanwezig om met de Leiderdorpers in gesprek te gaan. De inloopbijeenkomsten zijn goed bezocht.

Er zijn veel vragen gesteld. De vragen die we tot nu toe kunnen beantwoorden, vindt u op de website: www.leiderdorp.nl/vluchtelingenopvang. Deze lijst wordt telkens aangevuld. Heeft u nog een vraag, dan kunt u dit per e-mail aangeven via info@leiderdorp.nl.

Informatie
Via de website houden wij u op de hoogte van de voortgang: www.leiderdorp.nl/vluchtelingenopvang. Daar vindt u ook nadere informatie over de tijdelijke noodopvang.