Nieuwsbericht Tijdelijke afsluiting gedeelte Kom van Aaiweg/Essenpark

Gepubliceerd op: 12 augustus 2015 09:35

Van 17 augustus 2015 tot en met 21 augustus 2015 wordt een gedeelte van de Kom van Aaiweg/Essenpark (ter hoogte van de Essenlaan) tijdelijk afgesloten. In de bijlage vindt u de locatie waar de afsluiting plaatsvindt.

Aanleiding afsluiting
Momenteel wordt de grond aan de Plantage bouwrijp gemaakt. Onderdeel hiervan is het aanleggen van kabels, leidingen en riolering. Deze moeten aangesloten worden op de bestaande kabels, leidingen en riolering die in de Kom van Aaiweg liggen. Om deze aansluiting te maken is tijdelijke afsluiting noodzakelijk.

Verkeersmaatregelen
De afsluiting wordt aangegeven met informatieborden (aan het begin van beide wegen en op locatie). De woningen blijven bereikbaar. Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met Emiel Hilgersom via e-mail: info@leiderdorp.nl of (071) 54 58 500.