Nieuwsbericht Tijdelijke portefeuilleverdeling college

Gepubliceerd op: 09 oktober 2019 11:50

Naar aanleiding van het vertrek van wethouder Angelique Beekhuizen heeft het college zich gebogen over de tijdelijke portefeuilleverdeling.

De portefeuilles jeugd en onderwijs zijn ondergebracht bij wethouder Willem Joosten. De portefeuilles Wmo, wijk- en buurtgericht werken, gezondheidszorg, werk en inkomen, integratie en communicatie zijn ondergebracht bij wethouder Daan Binnendijk.