Nieuwsbericht Toch toetsing bezwaren tegen Brede School aan Ericalaan

Gepubliceerd op: 18 november 2009 00:00

De rechtbank moet de bezwaren van de Vereniging Weg van de Snelweg tegen de vrijstelling en bouwvergunning voor de Brede School aan de Ericalaan alsnog toetsen. Dat is de strekking van de uitspraak die de Raad van State (RvS) op 11 november 2009 deed in het hoger beroep van de vereniging.

De RvS oordeelde dat de vereniging ontvankelijk in haar bezwaren is. Dit wil zeggen dat zij als belanghebbende wordt aangemerkt. Met deze uitspraak wordt de uitspraak van de rechtbank van 20 oktober 2008 vernietigd. De rechtbank achtte de vereniging niet-ontvankelijk. Daarmee week zij af van de beslissing op bezwaar van de gemeente. Die verklaarde het bezwaarschrift van de vereniging wel ontvankelijk, maar op basis van inhoud ongegrond.

Met de uitspraak van de Raad van State wordt het oorspronkelijke oordeel van de gemeente over de ontvankelijkheid van de vereniging bevestigd. De Raad van State heeft de zaak terugverwezen naar de rechtbank. Die moet de bezwaren van de vereniging nu inhoudelijk toetsen.