Nieuwsbericht Toekomstplan winkelgebieden Leidse regio

Gepubliceerd op: 24 mei 2017 09:10

Economie071, een samenwerkingsverband van ondernemers en gemeenten, heeft het landelijke Expertteam Winkelgebieden gevraagd te helpen bij het versterken van haar winkelgebieden. Per winkelgebied stelt het team samen met ondernemers en eigenaren een actieplan op of werkt het verder uit.

Retailvisie
Binnen de regionale Retailvisie wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden. Wethouder Ton de Gans van Zoeterwoude (bestuurlijk opdrachtgever van de regionale Retailvisie): "Het is in eerste instantie aan de ondernemers om de visie om te zetten in concrete plannen. Omdat dit tijd kost en expertise vraagt, hebben we het Expertteam Winkelgebieden ingeschakeld. Zo investeren we, gemeenten én ondernemers, samen in kansen."

Expertteam aan de slag
De experts gaan actief contact opnemen met ondernemers, vastgoedeigenaren en winkeliers- en ondernemersverenigingen. Ook bezoeken zij bijeenkomsten. Ondernemers kunnen het team ook zelf benaderen. Meer informatie en contactgegevens op www.economie071.nl/retailvisie.