Nieuwsbericht Toekomstvisie Leiderdorp 2025; Samenwerken en Verbinden

Gepubliceerd op: 14 november 2012 00:00

Op 19 november 2012 bespreken de raadsfracties in een opiniƫrende raad de toekomstvisie van Leiderdorp. Deze toekomstvisie heeft de titel Samenwerken en Verbinden meegekregen. De titel verwijst naar de nieuwe koers die de gemeente wil varen naar 2025: meer en slimmer samenwerken met instellingen, bedrijven, inwoners en regionale partners.

Leiderdorp heeft zich een beeld gevormd van de toekomst. Daarbij hebben inwoners van Leiderdorp hun ideeƫn mee kunnen geven in een burgerpanel en een meedenkavond. Op basis van die informatie is een aantal richtinggevende uitspraken gedaan, samengevat in een koersdocument. De raad wordt gevraagd te debatteren over de voorgestelde koers en die koers vast te stellen. Vervolgens wordt die koers verder uitgewerkt in een ruimtelijke structuurvisie en een maatschappelijke structuurvisie in 2013. Op 3 december zal de raad het besluit over de toekomstvisie nemen. Meer informatie vindt u op www.raadleiderdorp.nl.