Nieuwsbericht Toekomstvisie Leidse Regio in 1 oogopslag beschikbaar!

Gepubliceerd op: 24 januari 2017 12:45

Cover toekomstvisie

De gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) hebben plannen gemaakt voor versterking van de kwaliteiten van de regio en van de vijf gemeenten. In het afgelopen jaar hebben zij kwaliteiten en ambities voor de regio geformuleerd. Deze staan in de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 die de vijf gemeenteraden eind oktober 2016 hebben vastgesteld. Om de ambities te realiseren willen de gemeenten meer en beter gaan samenwerken.

Toekomstvisie in-1-oogopslag
Van deze toekomstvisie is een versie in-1-oogopslag verschenen, in de vorm van een
Z-card. Wilt u liever een papieren exemplaar? Dat kan! U kunt de Z- card Toekomstvisie Leidse Regio ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

Toekomstvisie klaar, hoe nu verder?
Per 1 januari 2017 zijn de gemeenten met vertrouwen de volgende fase ingegaan, namelijk de fase waarbij de vijf gemeenten met elkaar verkennen op welke manier de intensievere samenwerking tussen regiogemeenten het beste gestalte kan krijgen. Welke vormen bestaan er en welke vormen doen het meeste recht aan de uitkomst van de toekomstvisie? In de toekomstvisie zijn zeven ambities benoemd waar de regio krachtiger op kan samen werken. Maar hoe dan? Dat is materie voor het komende half jaar. En daar hebben we de hulp van onze inwoners bij nodig.

Burgerpanel in actie
Deze week ontvangt een deel van de inwoners van elke gemeente een uitnodigingsbrief van hun burgemeester en voorzitter Elco Brinkman om een korte enquête over de toekomstvisie Leidse Regio 2027 in te vullen. Deze inwoners zijn willekeurig geselecteerd uit de adresbestanden van de gemeenten. De antwoorden op de vragen moeten de raadsleden de komende maanden gaan helpen om keuzes te maken over de samenwerking. Het panel wordt over enkele maanden nog een keer benaderd met nieuwe vragen over dit onderwerp. Natuurlijk vertrouwen alle gemeenten op veel respons.

De volledige versie van de Toekomstvisie vindt u hier.