Nieuwsbericht Toelichting verleende vergunning bomenkap Zijlkwartier

Gepubliceerd op: 20 januari 2016 11:45

De uitvoering van het project Waterhuishouding Zijlkwartier is op 4 januari opgestart. Eind november zijn twee fouten geconstateerd in de bestekstekeningen. Op de plek waar een uitstroomvoorziening van het drainageriool wordt gerealiseerd staat een boom. Door de aanpassingen op het ontwerp vanwege de 50 KV-leiding is deze boom over het hoofd gezien. In het plantsoen tussen de Van der Marckstraat en de Zijloordkade blijkt in de praktijk dat voor het plaatsen van de geplande pompput een bestaande boom moet wijken. De bomen worden in week 4 gekapt om verdere vertraging van de werkzaamheden te voorkomen.