Nieuwsbericht Toezichthouders voor controle geluidsnormen

Gepubliceerd op: 25 augustus 2014 00:00

De Omgevingsdienst West-Holland zet hun buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in voor de controle van geluidsnormen bij horecabedrijven in de regio.

De BOA’s hebben een opsporingsbevoegdheid op het gebied van milieu, welzijn en infrastructuur. Zij zijn bevoegd om een boete op te leggen bij een constatering van een overtreding op de Wet milieubeheer; een ander werkveld dus dan de BOA’s van de gemeente, die een bevoegdheid hebben op het gebied van openbare ruimte.

Dit betekent dat bij een geconstateerde overtreding de overtreder direct geconfronteerd wordt met een (geld-) sanctie. Daarnaast behoudt de Omgevingsdienst de mogelijkheid om bij overtreding een ‘voornemen besluit dwangsom’ op te leggen, maar dan treedt de sanctie pas in werking na herhaling van de overtreding.

De BOA’s van de Omgevingsdienst West-Holland  zullen in eerste instantie worden ingezet voor een aantal pilots, waarvan de naleving van de geluidsnormen door horecabedrijven de eerste is. Later in het jaar worden zij ook ingezet voor controle van het Vuurwerkbesluit en van bodemzaken.

Meer informatie vindt u op www.odwh.nl.

Voor klachten is de milieutelefoon 7x24 uur bereikbaar: 0888-333555.