Nieuwsbericht Tweede Kamer Verkiezingen

Gepubliceerd op: 04 mei 2010 00:00

Tussen 19 en 26 mei worden de stempassen voor de Tweede Kamerverkiezing verzonden.

Op 9 juni mag iedereen boven de 18 jaar met de Nederlandse nationaliteit stemmen. Om te kunnen stemmen heeft u de stempas en een identiteitsbewijs (mag maximaal vijf jaar verlopen zijn) nodig.

Een identiteitsbewijs (mag maximaal vijf jaar verlopen zijn) is: een Nederlands paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Als u op dit moment niet beschikt over een dergelijk identiteitsbewijs raden wij u aan zo spoedig mogelijk een nieuwe aan te vragen. Houd daarbij rekening met een levertijd van 1 week.

Volmacht

Bij het stemmen bij volmacht geeft een kiesgerechtigde een andere kiesgerechtigde toestemming voor hem of haar een stem uit te brengen. Dat kan op twee manieren.

1. Overdracht van de stempas

De kiesgerechtigde geeft zijn of haar stempas aan een andere kiesgerechtigde binnen dezelfde gemeente. Die kan dan, met een kopie van een legitimatiebewijs van de volmachtgever, voor die volmachtgever gaan stemmen in Leiderdorp.

2. Machtiging op schriftelijke aanvraag

Een volmachtgever kan ook een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Formulieren daarvoor kunnen bij de gemeente worden aangevraagd bij de afdeling Gemeentewinkel, cluster Burgerzaken tel. 54 58 737/54 54 849. Die aanvragen moeten uiterlijk 26 mei bij de gemeente zijn ingediend. De gemachtigde ontvangt na goedkeuring door de gemeente een volmachtbewijs dat hij of zij moet meenemen naar het stembureau. Deze gemachtigde kan in een andere gemeente wonen.

In een andere gemeente stemmen
Wie mag stemmen, kan dat ook in een andere gemeente doen. Daarvoor heeft u een kiezerspas nodig. U kunt aan de balie van de gemeentewinkel uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan tot uiterlijk 8 juni, 12.30 uur.

Posters plakken

In Leiderdorp staan op verschillende locaties borden om verkiezingsposters op te plakken. Vertegenwoordigers van politieke partijen kunnen zelf de posters op de borden plakken. Daarbij geldt 1 partijposter op maximaal A1-formaat per locatie. Op iedere locatie staan drie borden.
De locaties zijn:
1. Persant Snoepweg, Van der Valk Boumanweg
2. Mauritssingel (Ingang 't Heerlijck Recht)
3. Rotonde Rijnland Ziekenhuis
4. Rotonde Leyhof (boer en koeien)
5. Toegangsweg Leyhof bij de brug
6. Buitendijklaan/Meerburglaan
7. Rietschans
8. Engelendaal/Heinsiuslaan
9. Van der Valk Boumanweg/Laan van Ouderzorg

Stembureaus
Omdat u met een stempas overal binnen de gemeente mag stemmen vindt u hieronder een overzicht van alle lokaliteiten waar een stembureau is gevestigd:

 • Gemeentehuis, Statendaalder 1
 • Gebouw Irene, Hoofdstraat 82
 • Zwembad De Does, Amaliaplein 40
 • Bibliotheek BplusC, Van Diepeningenlaan 110g
 • Prins Willem Alexanderschool, Leeuwerikstraat 2
 • Basisschool De Hobbit, Klerkenhof 5
 • Basisschool De Driemaster, Wilddreef 2
 • Basisschool De Schakel, Van Alphenplein 6
 • Basisschool De Hasselbraam, Heelblaadjespad 17
 • Buurtcentrum De Buit, Buitenhoflaan 1
 • Kindercentrum Ziezo, Brugwacht 24

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. De stemlokalen met een é zijn volledig toegankelijk voor invaliden.
De stemlokalen zijn geopend van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. 

Visueel gehandicapten
Kent u iemand die visueel gehandicapt is? Wilt u hem of haar er dan op attenderen dat bij de gemeentewinkel een kandidatenlijst in braille te raadplegen is?

De gemeentewinkel beschikt over een kandidatenlijst in braille en in gesproken vorm. Wie hier van gebruik wil maken, kan bellen met Dick van Leenen, tel. (071) 54 58 737 of Erik Cambier , tel. (071) 54 54 947. 

Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen?
U kunt tot dinsdag 8 juni 12.30 uur een vervangende stempas laten maken bij de balies van burgerzaken. U moet dan wel een legitimatiebewijs bij u hebben.

Als u uw stem gaat uitbrengen moet u een legitimatiebewijs bij u hebben dat niet langer dan 5 jaar mag zijn verlopen! Bij het uitbrengen van een volmachtstem via de achterzijde van de stempas moet u een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever bij u hebben. Zonder stempas en legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.

Links

http://www.kiesraad.nl/
https://www.uheefthetvoorhetzeggen.nl/
http://www.tweedekamer.nl/