Nieuwsbericht Uit de raad van 10 september

Gepubliceerd op: 12 september 2012 00:00

De volgende punten zijn aan de orde geweest in de raadsvergadering: 

 • Vragenronde: vraag over brief uitvoering NUON-motie
 • Benoeming leden van de rekenkamer Leiderdorp
 • Onderzoek geloofsbrieven
 • Afscheid raadslid mevrouw Tax (CDA)
 • Beëdiging raadslid de heer van Jaarsveld (CDA)
 • Bestemmingsplan Oude Dorp
 • IVVP Uitvoeringsplan
 • Bestemmingsplan Nieuw Centrum
 • Begrotingswijziging 2, boekjaar 2012
 • Beleidsplan schuldhulpverlening
 • Holland Rijnland 6e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR)
 • Intrekken Kadernota Inkopen en Aanbesteden 2008 gemeente Leiderdorp
 • Actualisatie verordeningen raad en raadscommissies

Wat de raad heeft besloten kunt u lezen in het korte verslag via het raadsinformatiesysteem. Daar kunt u ook de hele vergadering per agendapunt terugkijken. Als u niet over internet beschikt kunt u de raadsgriffie bellen voor het verslag op (071) 54 54 826.