Nieuwsbericht Uitbreiding Winkelhof Leiderdorp

Gepubliceerd op: 24 mei 2013 00:00

Vandaag hebben Burgemeester L.M. Driessen-Jansen van de gemeente Leiderdorp en Hans Vermeeren, Directeur van Wereldhave, de notariële akte ondertekend voor de overdracht van grond in Leiderdorp. Met de aankoop van de locatie van het voormalige gemeentehuis met enkele stroken grond rondom het winkelcentrum Winkelhof kan Wereldhave invulling geven aan de lang gekoesterde wens om Winkelhof uit te breiden. Nu ook het bestemmingsplan onlangs onherroepelijk is geworden, staan de seinen voor Wereldhave op groen om de uitbreiding daadwerkelijk ter hand te kunnen nemen.

Kwaliteitsimpuls voor Winkelhof
Wereldhave wil het winkelcentrum Winkelhof uitbreiden met ruim 7.500 m² winkels, horeca, dienstverlening en serviceruimte. Daarnaast worden er circa 450 parkeerplaatsen aangelegd. Daar waar Winkelhof nu als het ware onder de bovenliggende bebouwing lijkt te zijn verscholen, zal het winkelcentrum straks een duidelijk en herkenbaar gezicht vanaf de Engelendaal krijgen. Ook wordt het plein opnieuw ingericht met ruimte voor winkels en horeca. Daarnaast start Wereldhave op korte termijn met een opknapbeurt van het bestaande centrum, dat een frisse "look & feel" zal krijgen.

Afronding Centrumplan
Burgemeester Driessen en wethouder centrumplan Kees Wassenaar zijn blij dat de vernieuwing van Winkelhof en omgeving nu kan starten: "Een levendig winkelcentrum en gezellig dorpsplein versterken de binding tussen de inwoners en geven Leiderdorp een eigen gezicht. En daar was het ons om te doen toen wij in 2002 met de uitvoering van het Centrumplan begonnen: een kloppend dorpshart waar ieder zich thuis voelt."

Hans Vermeeren licht toe: "De toename van online winkelen vraagt om een nieuwe benadering van het managen van een winkelcentrum. We spelen in op een combinatie van fysiek winkelen met online media en onze winkelcentra moeten dominant zijn in de regio en een prettige plek zijn om te verblijven. Daarom nemen we in Nederland in de komende twee jaar al onze winkelcentra onderhanden voor een modernisering en leggen we in onze centra een "hart" aan met aantrekkelijke horeca, speelfaciliteiten voor kinderen en een plek voor evenementen. Winkelhof loopt in deze operatie voorop. Het is een goedlopend centrum waar ook de zittende winkeliers graag willen uitbreiden. Door de grotere omvang verstevigt Winkelhof zijn dominante positie in de regio".

 Ondertekening akte winkelhof

Hans Vermeeren (directeur Wereldhave) en burgemeester Laila Driessen ondertekenen de akte