Nieuwsbericht Uitdunnen De Bloemerd noodzakelijk

Gepubliceerd op: 06 oktober 2010 00:00

Zoals u mogelijk heeft gezien in de afgelopen winter, zijn we gestart met het uitdunnen van de bomenlaag in park De Bloemerd. Het is noodzakelijk dat deze zogenoemde dunning wordt voortgezet omdat in de loop der jaren door omstandigheden, een achterstand in het onderhoud is opgetreden. Deze achterstand vertaalt zich inmiddels door een achteruitgang van de struik-  en de kruidlaag. Als we nu niet ingrijpen, ontstaat er een palenbos zonder enige begroeiing onder de bomen. Hierdoor wordt  De Bloemerd een saai en eentonig park met weinig variatie in flora en fauna.

Het uitdunnen van het park bestaat uit een meerjarenplan. In vijf jaar tijd wordt het hele park aangepakt waarna we weer in het eerste deel kunnen beginnen. In de laatste ronde komen de bomen op eindafstand te staan waardoor de blijvende bomen de ruimte krijgen om tot volle wasdom te komen. Bij deze dunning is de kwaliteit van de bomen een goede leidraad, dus bomen van een mindere kwaliteit moeten plaats maken voor ‘betere exemplaren’ die in het huidige bestand aanwezig zijn. Het snoeihout wordt, waar mogelijk, verwerkt tot houtwallen. Deze wallen bieden schuil-, foerageer- en broedgelegenheid aan diverse diersoorten. Tevens zorgen de houtwallen ervoor dat er geen voedingstoffen verdwijnen maar weer terugkomen in de ondergrond.

Dit jaar starten we met de tweede fase van de eerste ronde. Nadat de dunning van deze  fase is afgerond worden jonge bomen en struiken van diverse soorten aangeplant. Hierdoor ontstaat een meer natuurlijke variatie in sortiment en leeftijdsopbouw. Door deze eerste dunning kan tevens de aanwezige struik- en kruidlaag zich herstellen waardoor het park aantrekkelijker wordt voor fauna en natuurlijk ook voor de bezoeker.

In het eindbeeld streven we naar een gevarieerd park met een goede balans tussen inheemse en uitheemse bomen en struiken waarbij een natuurlijke uitstraling van groot belang is. Door deze actie geven we het park een gezonde toekomst .

 Tot ziens in De Bloemerd!