Nieuwsbericht Uitgangspunten ruimtelijke structuurvisie ter inzage

Gepubliceerd op: 19 juni 2013 00:00

Kees Wassenaar webklein

Beste inwoners en ondernemers van Leiderdorp,

In april/mei vroegen wij hoe u de toekomst van Leiderdorp ziet. Diverse inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen gaven gehoor aan onze oproep een enquête in te vullen. Vanaf deze plek wil ik ze allereerst hartelijk danken voor hun bijdrage.

De resultaten van de enquêtes hebben wij gebruikt om uitgangspunten te formuleren voor de ruimtelijke structuurvisie die we gaan maken. Met die uitgangspunten geven we aan voor welke ruimtelijke opgaven Leiderdorp staat. Anders gezegd: welke vraagstukken wil Leiderdorp oplossen als het gaat om wonen, werken, voorzieningen, het buitengebied en mobiliteit. Beleidsambtenaren van Leiderdorp en omliggende gemeenten leverden ook input voor de uitgangspunten, die we in de ruimtelijke structuurvisie verder zullen uitwerken.

De richtinggevende uitspraken voor de (ruimtelijke) toekomst van Leiderdorp zijn vastgelegd in een concept Nota van Uitgangspunten Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp. De nota ligt van 20 juni tot en met 18 juli 2013 ter inzage. U kunt hier het stuk bekijken of in het gemeentehuis. Wij horen graag uw reactie op de uitgangspunten: komen ze overeen met uw beleving of mist u nog zaken? U helpt ons daarmee de nota aan te scherpen en completer te maken.

U kunt op verschillende manieren reageren. Allereerst door een reactie te sturen aan rsv@leiderdorp.nl of naar Gemeente Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp onder vermelding van ‘rsv.nvu’. Dit kan tot en met 18 juli.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Frank van Dieten of Merijn Vroonhof via rsv@leiderdorp.nl. Of bezoek onze website www.leiderdorp.nl/structuurvisie.

Vriendelijke groet,

 

Kees Wassenaar,

wethouder ruimtelijke ordening