Nieuwsbericht Uitkomsten burgerpanel over meedenken en meedoen in de openbare ruimte

Gepubliceerd op: 22 april 2015 09:15

Van 25 maart tot en met 7 april 2015 konden inwoners van Leiderdorp deelnemen aan het burgerpanel over meedenken en meedoen in de openbare ruimte. Het doel hiervan was te achterhalen hoe inwoners van Leiderdorp geïnformeerd en betrokken willen zijn. Ook is achterhaald in hoeverre inwoners zelf initiatieven willen ontplooien in de openbare ruimte en hoe wij hier als gemeente in kunnen faciliteren.

Het resultaat van het burgerpanel wordt meegenomen bij het uitwerken van het plan voor het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR).

Aan de peiling hebben in totaal 413 respondenten deelgenomen. Hiervan hebben er negen deelgenomen via de open vragenlijst. De respons onder de leden van het burgerpanel bedraagt 56% (404 deelnemers van de 716 panelleden).

Doe mee!
Wilt u meedoen aan de burgerpanelonderzoeken? Schrijf u hier in voor het burgerpanel. Zodra een burgerpanelonderzoek beschikbaar is, ontvangt u per e-mail een uitnodiging.