Nieuwsbericht Uitkomsten clientervaringsonderzoek Wmo 2017

Gepubliceerd op: 18 juli 2018 13:10

De gemeente Leiderdorp heeft een (verplicht) cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) over het jaar 2017. Voor dit onderzoek zijn 1000 cliënten met een Wmo-voorziening uitgenodigd om mee te doen. Dit zijn zowel nieuwe cliënten als bestaande cliënten. Zij kregen een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd en kregen de mogelijkheid de vragenlijst online in te vullen. In totaal vulden 426 cliënten de vragenlijst in; een respons van 43%. Vorig jaar was de respons 46%. Deze factsheet presenteert de belangrijkste resultaten van dit onderzoek.

Klik hier om het volledige rapport in te zien.